Bez kategorii

3 marca 2018

Podstawy wykluczenia wykonawców – zamówienia publiczne.

Ustawa prawo zamówień publicznych reguluje udzielanie zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, jej przepisy określają zatem zasady i tryb udzielania zamówień, środki ochrony prawnej, kontrolę […]