adwokat zamówienia publiczne warszawa

20 maja 2018

Uzupełnienie dokumentów przetargowych.

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń wymaganych ustawą, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających określone okoliczności, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, […]