gliwice zamówienia publiczne kancelaria

5 maja 2018

Zastrzeżenie tajemnicy w przetargach: nie wszystko można utajnić.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie ustawy prawo zamówień publicznych jest jawne, wyjątki od tej zasady może jednakże wprowadzić sam zamawiający, ustawa przyznaje mu bowiem prawo […]