odwołanie przetargi

14 maja 2018

Wygrałeś przetarg? Uważaj na odwołania!

Fakt, że oferta wykonawcy została wybrana w postępowaniu o zamówienia publiczne nie oznacza jeszcze, że postępowanie to się zakończyło i zostanie z danym wykonawcą zawarta umowa, […]