prawnik zamówienia publiczne warszawa

31 marca 2019

Odwołanie do KIO – czy warto walczyć o zamówienie publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza to rodzaj sądu, orzekający wyłącznie w przypadku zamówień publicznych. Sam ten fakt niejednokrotnie zniechęca wykonawców do składania odwołań.