przetargi kancelaria obsługa prawna

18 maja 2017

Kiedy niska cena nie jest ceną rażąco niską?

Jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, wówczas zamawiający zobowiązany jest taką ofertę odrzucić. Zasadniczą przesłanką uprawniającą zamawiającego do odrzucenia […]