unieważnienie przetargu

8 lutego 2019

Przegrałeś przetarg – zobacz jak można się odwołać

Postępowanie prowadzone w trybie zamówień publicznych ma charakter mocno sformalizowany. Nic więc dziwnego, że i w przypadku środków ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy, ustawodawca zadbał o szczegółowe […]