Warszawa kancelaria obsługa przetargi

18 września 2017

Kiedy uzupełnić dokumenty ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne?

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, natomiast oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału […]