zamówienia publiczne obsługa prawna wykonawców

18 kwietnia 2017

Jakie informacje w ofercie można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, a wszelkie ograniczenia tej zasady muszą wynikać prosto z ustawy, powyższe nie oznacza jednakże, że przedsiębiorca zobowiązany jest ujawnić […]