zaskarżenie wyniku przetargu

27 maja 2018

Przetargi publiczne: jak liczyć termin do wniesienia odwołania?

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie […]
14 maja 2018

Wygrałeś przetarg? Uważaj na odwołania!

Fakt, że oferta wykonawcy została wybrana w postępowaniu o zamówienia publiczne nie oznacza jeszcze, że postępowanie to się zakończyło i zostanie z danym wykonawcą zawarta umowa, […]